"Feliz daquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina"!
(Cora Coralina)